بازسازی کامل مرکز جامع سلامت همایون

واحد خدمات اجتماعی موسسه بامداد امید صبا باز سازی کامل مرکز جامع سلامت همایون به مساحت زیربنا ۷۰۰ متر مربع واقع در میدان سپاه تهران را تبرعا به عهده گرفت .تا پایان آذر ۱۳۹۷ تکمیل و تحویل شبکه در مان خواهد شد.
بودجه فعالیت ها فقط از سوی هیئت امنا موسسه تامین می شود

دسته‌بندی‌ها: اخبار,داخلی موسسه

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.