نگاهی به اندیشه های کلامی

کتاب “نگاهی به اندیشه های کلامی” آنچنان که از نام آن برمی آید نگاهی گذرا به آرا متکلمان مسلمان دارد، در این راستا به کلام اعتزال و اشاعره وامامیه و اسماعیلیه میپردازد.کتاب با اینکه به ایجاز نوشته شده است اما سعی دارد تا از همه فرقه های کلامی نام ببرد و شرح مختصر هر یک بپردازد.نقطه آغازین هر فرقه، نام پیشوایان و رهبران آن، کتاب “نگاهی به اندیشه های کلامی” آنچنان که از نام آن برمی آید نگاهی گذرا به آرا متکلمان مسلمان دارد، در این راستا به کلام اعتزال و اشاعره وامامیه و اسماعیلیه میپردازد.کتاب با اینکه به ایجاز نوشته شده است اما سعی دارد تا از همه فرقه های کلامی نام ببرد و شرح مختصر هر یک بپردازد.نقطه آغازین هر فرقه، نام پیشوایان و رهبران آن، عقاید آرا آنان و گاه نحوه ی زیست و سرنوشت آنان در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است.عقاید آرا آنان و گاه نحوه ی زیست و  سرنوشت آنان در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است.

دسته‌بندی‌ها: اخبار,تازه های نشر,کتب منتشر شده,معرفی کتاب

برچسب‌ها: ,,,,

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.