کتابخانه نهاوند

کتابخانه نهاوند
1625 عضو

مجموع فهرست‌نويسي از سال 1390 تا کنون (در حال انجام به طور مستمر): جلد كتاب:‌ 11500

 

روش طبقه‌بندي:

رده‌بندي و فهرست‌نويسي كتابخانه به صورت موضوعي و براساس رده‌بندي ديويي مي‌باشد كه با استفاده از نرم‌افزار كتابخانه جستجوي منابع، امانت، گزارشات و … انجام مي‌گيرد.

 

نظام دسترسي:

نظام خدمات‌دهي اين كتابخانه به صورت قفسه باز مي‌باشد. لذا مراجعين به قفسه‌ها و منابع دسترسي مستقيم دارند.

 

خدمات كتابخانه:

گردآوري منابع (اعم از كتاب و روزنامه و…) از طريق خريد مستقيم و بعضا اهداي كتاب.
تنظيم و رده‌بندي منابع تهيه شده و ورود اطلاعات آنها به نرم‌افزار جهت دسترسي سريع و آسان به منابع مورد نياز.
سرويس‌دهي و امانت‌دهي منابع مورد نياز به اعضاي كتابخانه، ‌همچنين فراهم‌آوردن محيطي مطلوب براي مطالعه و ايجاد شرايط مناسب براي مراجعين.
بخش خدمات فني:

مجموعه‌سازي: انتخاب، سفارش و فراهم‌آوري منابع اطلاعاتي و نيز به روزرساني اين منابع با توجه به نياز مراجعان از طريق فروشگاه‌هاي كتاب، نمايشگاه‌هاي داخلي، بين‌المللي كتاب و ارتباط با ناشران داخلي ار جمله كارهاي اين بخش مي‌باشد.
سازماندهي: آماده‌سازي، ثبت و فهرست‌نويسي كتابها و ورود اطلاعات به نرم‌افزار در اين بخش انجام مي‌گيرد.

 

راهنمای مقررات کتابخانه

اعضای محترم می‎توانند 2 جلد کتاب به مدت 2 هفته به امانت ببرند (اعضای فعال امتیازهای ویژه دارند)،

ارائه کارت عضویت برای استفاده از سالن مطالعه و کتاب‎های امانی،

کتاب‎های مرجع به صورت امانی نیستند و قابل استفاده در محل کتابخانه هستند.

*  هر محیط فرهنگی برای استفاده بهینه، نیاز به همکاری و همراهی اعضای محترم آن دارد؛ به همین منظور رعایت نکات زیر مطلوب است:

کوشش برای حفظ کتاب‎ها (از پاره شدن، ورق ورق شدن، علامت‎گذاری، و …) تا برای دیگران هم قابل استفاده باشد،

کتاب امانت داده شده به دقت بررسی شود و در صورت مشاهده عیب و نقص به مسئول کتابخانه اطلاع داده شود تا هزینه خسارت آن برای شما منظور نگردد،

برای کتاب‎های دیرکرد جریمه درنظر گرفته شده است و به ازای هر روز مبلغ 100 تومان دریافت می‎گردد،

نشریات در چهارچوب نگهدارنده آن قرار دارد که پس از مطالعه در جای خود قرار گیرد،

رعایت سکوت به ویژه در سالن مطالعه، پرهیز از استعمال دخانیات، مطالعه به صورت فردی، انتخاب جای مناسب برای استفاده از سالن مطالعه،

و

پرهیز از رفت و آمد غیرضروری برای حفظ آرامش محیط ضروری است.