کتاب ویتگنشتاین و کواین

این کتاب تلاشی است برای فراهم کردن میدانی برای مباحثه دنباله دار و مستمر در باب نسبت بین ویتگنشتاین و کواین. مباحث و مسایل روش شناختی که در آن مطرح شده است برای آینده فلسفه تحلیلی بسیار تعیین کننده است.
بعلاوه از آنجا که فیلسوفان آمریکایی در نادیده گرفتن سهم ویتگشتاین در باب مسایل مهم فلسفهمستعدند و در عین حال فیلسوفان تحلیلی در بریتانیا و اروپا تمایل ندارند به اعتراض ریشه ای که آثار کواین به شیوه ی تفکر آنها مطرح میکنند، هم نشینی اندیشه های این دو فیلسوف اهمیت مضاعف می یابد.

دسته‌بندی‌ها: اخبار,تازه های نشر,کتب منتشر شده,معرفی کتاب

برچسب‌ها: ,,,,,

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.