تفکر انتقادی آیا تاکنون بر سر دوراهی برای گرفتن یک تصمیم بسیار مهم و جدی قرار گرفته اید؟ آیا با تفکر انتقادی…
ادامه مطلب

هنر و صنایع دستی تفاوت هنر با صنایع دستی چیست؟ کدام شاخص یک فرهنگ است؟ هنر های تصویری یعنی چه؟ بامداد امید…
ادامه مطلب

نویسنده هانا آرنت   /   مترجم : علی معظمی بحران‌های جمهوری مطالعه‌ای موردی است درباره بحران‌هایی که در یکی از پُر تلاطم‌ترین دهه‌های…
ادامه مطلب

تماشای این ویدئوی علمی با مضمون چرخه های حیاتی و تنوع زیستی، میتواند در کمترین زمان اطلاعات جدید و جالبی پیرامون مسائل…
ادامه مطلب

ویدیوی تجربه‌گرایی از مجموعه آموزش‌های فلسفی موسسه فرهنگی بامداد امید صباست که جهت ارتقا سطح آگاهی و خردورزی مردم تهیه شده است.…
ادامه مطلب

قاتلی در اتاق خواب نمایش رادیویی (قاتلی در اتاق خواب) نگاهی طنز آلود به ماجرای ویروس کرونا دارد که ضمن روایت یک…
ادامه مطلب