با یافتن میانجی­ ها است که آنچه را باید گفت، می­ توان گفت… کاری که ما باید بکنیم، درگیر کردن «دیگری» با…
ادامه مطلب

در مورد کتاب نقد مارکوزه نظام سرمایه‌داری مدت‌هاست از اینکه یک نظام تولیدی از لحاظ اجتماعی پیش‌رونده و مترقی باشد، باز ایستاده…
ادامه مطلب

شعر و موسیقی از نمودهای پرارج فرهنگ ایرانند. این دو نمود پیوند پیچیده‌ای با زبان فارسی دارند که بنیان فرهنگ ایران بر…
ادامه مطلب

درباره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی غرب مطالعه تاریخ اندیشه‌ها می‌تواند در دست‌یابی انسان به «آزادی» مفید باشد. «تا وقتی ما در این…
ادامه مطلب

متن حاضر برملاکننده برخی از شکاف‌ها و حفره‌های موجود در تفکر انتقادی است که در روایت‌های ژورنالیستی با سیمایی بی‌خدشه، توپُر و…
ادامه مطلب

کتاب زیباشناسی و طبیعت درآمدی است بر تأملات جدید درباره یکی از ابعاد رابطه انسان و طبیعت؛ یعنی درک زیبایی طبیعی. هدف…
ادامه مطلب