اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به‌گونهٔ مثلثی درنظر بگیریم، عطّار یکی از اضلاع این مثل است و آن‌دو ضلع دیگر عبارت‌اند…
ادامه مطلب

توصیه سنت ما این است که با واکاوی در دل تاریخ، دهلیزهای عمیق جبّاریت را بیابیم و واکنش‌های مناسبی به آنها نشان…
ادامه مطلب

مطالب بسیاری در باب تئاتر و درام نوشته شده و بسیاری از آنها شامل نکته‌های نغز، نظریه‌های ممتاز و یافته‌های روشنگر در…
ادامه مطلب

مارک کورلانسکی ترجمه عبدالرضا  هوشنگ مهدوی / نشر پیکان نخستین درس تاریخ بشریت در موضوع خشونت پرهیزی این است که برای آن…
ادامه مطلب

 از دیدگاه کریشنا مورتی به غیر از غصه‌ها، جراحت‌ها، رنج‌های روزانه و شخصی و اندوهی که از مرگ زاییده می‌شود. بشریت داغدار…
ادامه مطلب

اریک فروم / ترجمه مجید روشنگر انسان نه تنها صاحب عقل است و به «چارچوب جهت‌یابی» نیاز دارد تا دنیای پیرامون خود…
ادامه مطلب

محمود دولت آبادی حکایت  بر دار کردن حسنک وزیر به امر خلیفه  تاریخ مسعودی به روایت ابوالفضل بیهقی و سواران رفته بودند…
ادامه مطلب