دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران نویسنده : محمدحسین خسروپناه حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً با طیفی از مخالفان روبه‌رویند: مخالفانی…
ادامه مطلب