نویسنده: پاتریشیا آلتنبرند جانسون مترجم: خشایار دیهی می‌/ انتشارات طرح نو ویژگی های توتالیتاریسم درست است که توتالیتاریسم از وحشت و ارعاب…
ادامه مطلب

نویسنده: لارس اسوندسن ترجمه: فرزانه سالمی / انتشارات گمان  از نفرین تا تکلیف: تاریخچه مختصر فلسفه کار وقتی به تاریخ اندیشه نگاه می‌کنیم،…
ادامه مطلب

ادبیات کودکان‌: یخبندان نقش و نگارهای عجیب و غریب خود را روی شیشۀ پنجره‌ها نقاشی کرده و شعاع رنگارنگ نشاط‌انگیزی پراکنده ساخته…
ادامه مطلب

نوشته: مریم هومان  /  انتشارات امیدصبا این سرزمین‌ به فروش می‌رسد من فقیر شده‌ام. کار دیگری هم بلد نیستم. همه‌ی زندگی‌ام یک…
ادامه مطلب