آرشیو دسته‌بندی: معرفی کتاب

ویل دورانت امروز فرهنگ‌ ما سطحی و دانش ما خطرناک است، زیرا از لحاظ ماشین توانگر و از نظر غایات و…
ادامه مطلب

نویسنده: کارل یاسپرس    /    مترجم: لیلاروستایی از نظر یاسپرس، آرمان آزادی به رهایی درونی فرد بستگی دارد. این انگیزه‌ها او…
ادامه مطلب

نویسنده: سمیر اکاشا  /  مترجم: هومن پناهنده علم چیست؟ آیا علم از عینیت برخوردار است؟ آیا همه چیز را می‌توان با علم تبیین…
ادامه مطلب

نویسنده: ویل دورانت  / مترجم: زرین فنائیان ویل دورانت چهار سال پیش از مرگش کتابی را شروع کرد که آخرین کتاب وی نام…
ادامه مطلب

نویسنده: مارکوس اورلیوس ترجمه: عرفان ثابتی / انتشارات: ققنوس به یاد آر که چندین سال تعلل کرده‌ای، و از آن همه فرصت‌‎های اضافی…
ادامه مطلب

نویسنده: پاتریشیا آلتنبرند جانسون مترجم: خشایار دیهی می‌/ انتشارات طرح نو ویژگی های توتالیتاریسم درست است که توتالیتاریسم از وحشت و ارعاب…
ادامه مطلب

نویسنده: لارس اسوندسن ترجمه: فرزانه سالمی / انتشارات گمان  از نفرین تا تکلیف: تاریخچه مختصر فلسفه کار وقتی به تاریخ اندیشه نگاه می‌کنیم،…
ادامه مطلب

ادبیات کودکان‌: یخبندان نقش و نگارهای عجیب و غریب خود را روی شیشۀ پنجره‌ها نقاشی کرده و شعاع رنگارنگ نشاط‌انگیزی پراکنده ساخته…
ادامه مطلب