آرشیو دسته‌بندی: مقالات

مینورسکی می‌نویسد: "در میان خاطرات بی‌شمار پنجاه ساله‌ای که از ایران دارم، یادبود دوستی با علامه نامی ایران، مرحوم محمد قزوینی مقام…
ادامه مطلب

رضاشاه برای اثبات حقانیت خویش تلاش می‌کرد تا با اصلاح خطاهای تاریخی سلسلۀ پیشین، مشروعیت کسب کند. قراردادهای سیاسی-تجاری دورۀ قاجار از…
ادامه مطلب

احمد تفضلی 16 آذر 1316 در اصفهان به دنیا آمد. دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند و از دارالفنون در سال…
ادامه مطلب