آرشیو دسته‌بندی: تاریخ

رضاشاه برای اثبات حقانیت خویش تلاش می‌کرد تا با اصلاح خطاهای تاریخی سلسلۀ پیشین، مشروعیت کسب کند. قراردادهای سیاسی-تجاری دورۀ قاجار از…
ادامه مطلب