آرشیو دسته‌بندی: فلسفی

فيلسوف كسی است که زیست فلسفی دارد حتی اگر مدرس فلسفه یا درس‌آموز آن نباشد. اپیکتتوس فیلسوف رواقی (نقل به مضمون)  …
ادامه مطلب

نویسنده: کارل یاسپرس    /    مترجم: لیلاروستایی از نظر یاسپرس، آرمان آزادی به رهایی درونی فرد بستگی دارد. این انگیزه‌ها او…
ادامه مطلب

نویسنده: مارکوس اورلیوس ترجمه: عرفان ثابتی / انتشارات: ققنوس به یاد آر که چندین سال تعلل کرده‌ای، و از آن همه فرصت‌‎های اضافی…
ادامه مطلب

اساسیترین آزادی، آزادی از بند زنجیرهاست  )7999 ـ 7991( آیزایا برلین آزاد بودن به چه معناست؟ این سؤالی است که آیزایا برلین …
ادامه مطلب