آرشیو دسته‌بندی: صوتی و تصویری

خرافات هیچ مبنای علمی و تجربی ندارد ولی در همه جوامع کم و بیش دیده می شود. انسان چون نمی تواند برای…
ادامه مطلب

نوستالژی ، غم غربت و حسرت دوری از وطن ،خانه و خانواده ، یاد ایام کودکی و گذشته است . موسسه TEd…
ادامه مطلب

تفکر انتقادی آیا تاکنون بر سر دوراهی برای گرفتن یک تصمیم بسیار مهم و جدی قرار گرفته اید؟ آیا با تفکر انتقادی…
ادامه مطلب

هنر و صنایع دستی تفاوت هنر با صنایع دستی چیست؟ کدام شاخص یک فرهنگ است؟ هنر های تصویری یعنی چه؟ بامداد امید…
ادامه مطلب

تماشای این ویدئوی علمی با مضمون چرخه های حیاتی و تنوع زیستی، میتواند در کمترین زمان اطلاعات جدید و جالبی پیرامون مسائل…
ادامه مطلب