آرشیو دسته‌بندی: صوتی و تصویری

گفتار ذیل مربوط به تاریخچه‌ی طلاق است. چه مناسبات زناشویی در طول تاریخ میان مردان و زنان حاکم بوده است؟ آیا این…
ادامه مطلب

برای حمل خوار و بار خود از چه  نوع کیسه ای استفاده کنیم ؟ بهترین گزینه برای حمل خواربار ما ن ونیز…
ادامه مطلب

پوپولیسم چیست؟ آیا تعریف دقیقی می‌توان از آن به دست داد؟ آیا پوپولیسم با دموکراسی در تعارض است؟ اگر اکثریت مردم احساس…
ادامه مطلب