آرشیو دسته‌بندی: اخبار

نویسنده: سمیر اکاشا  /  مترجم: هومن پناهنده علم چیست؟ آیا علم از عینیت برخوردار است؟ آیا همه چیز را می‌توان با علم تبیین…
ادامه مطلب

 . . .  بدانیم تبلیغات سیاسی، جوسازی، پروپاگاندا Propaganda گونه‌ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار…
ادامه مطلب

نویسنده: ویل دورانت  / مترجم: زرین فنائیان ویل دورانت چهار سال پیش از مرگش کتابی را شروع کرد که آخرین کتاب وی نام…
ادامه مطلب

نویسنده: مارکوس اورلیوس ترجمه: عرفان ثابتی / انتشارات: ققنوس به یاد آر که چندین سال تعلل کرده‌ای، و از آن همه فرصت‌‎های اضافی…
ادامه مطلب