آرشیو دسته‌بندی: اخبار

امیرکبیر و دارالفنون اقدامات آموزشی امیرکبیر در واقع بخشی از برنامه گسترده وی در اصلاح ساختار سیاسی قاجاریه بود. او پیش از…
ادامه مطلب

غریبگی و بازگشت رمانی است با درونمایه‌ی غربت و تنهایی انسان معاصر، غربت از مهاجرتی ناخواسته و تحمیلی از شرایط و زمانه…
ادامه مطلب