آرشیو دسته‌بندی: داخلی موسسه

فيلسوف كسی است که زیست فلسفی دارد حتی اگر مدرس فلسفه یا درس‌آموز آن نباشد. اپیکتتوس فیلسوف رواقی (نقل به مضمون)  …
ادامه مطلب

کلیشه‌‌ها یا تفکرات قالبی به نظریاتی از پیش تعیین‌شده در ذهن افراد جامعه اطلاق می‌شود. این تفکرات ناشی از تاثیرات جامعه‌پذیری در…
ادامه مطلب

امروزه بحث از مباحث فمینیستی در جامعه زیاد شده است. در شبکه‌های اجتماعی ممکن است بارها به این کلمه برخورده باشیم یا…
ادامه مطلب