•   فرد فلسفه خود را متناسب با شخصیت خویش برمی‌گزیند. جان گاتلیب فیخته (1814 ـ 1762) جان گاتلیب فیخته از فیلسوفان آلمانی قرن هجدهم و از شاگردان کانت بود. او در این‌باره تحقیق می‎کرد که...ادامه

  • ترجمه دکتر سعید فیروز آبادی  / نشر افکار آنه ماری شیمل زندگی زنی تنها راستش این است، نمی‎خواستم سرگذشت خودم را روی کاغذ بیاورم. اما چندی پیش که برای دانشجویی ماجرای تحصیل خود را در ...ادامه

  • مولف جمال هاشمی /  شرکت سهامی انتشار فکر سیاه و سفید یکی دیگر از ویژگی‌های خوی قدرت‌گرا تفکر سیاه و سفید است یعنی در قاموس قدرت‌گرا افراد همیشه به دو گروه متمایز همانند سیاه و سفید ...ادامه

  • اگر دربارۀ تصورات افراد مختلف از خدا اندکی تأمل کنیم معلوم می‌شود آنان، بنا بر ویژگی‌های شخصیتی و موقعیتی خود، اسنادهایی به خدا می‌دهند که از لحاظ جهت‌گیری با هم فرق می‌کنند. مثال...ادامه

  • سفرنامه  ریچارد گیبونز  / ترجمه امید شریفی انتشارات ایران‌شناسی فرار روستاییان بین‌راهی و غارت‌شدن روستایی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، در دوران قاجار روستاییان از سکونت در مح...ادامه