This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

بحران‌های جمهوری

بحران‌های جمهوری

نویسنده هانا آرنت   /   مترجم : علی معظمی بحران‌های جمهوری مطالعه‌ای موردی است درباره بحران‌هایی که در یکی از پُر تلاطم‌ترین دهه‌های قرن ...

مکتب‌های هنری: (آرت دكو  [هنر تزئينی]  ــ  Art Deco)

مکتب‌های هنری: (آرت دكو [هنر تزئينی] ــ Art Deco)

آرت‌دكو مخفف عبارت آرت دكوراتیو (Art decorative) است كه در بین سال‌های 1920 تا 1930 بین هنرمندان رواج یافت. نام این سبك ...

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی آیا تاکنون بر سر دوراهی برای گرفتن یک تصمیم بسیار مهم و جدی قرار گرفته اید؟ آیا با تفکر انتقادی آشنا هستید ...

هنر و صنایع دستی

هنر و صنایع دستی

هنر و صنایع دستی تفاوت هنر با صنایع دستی چیست؟ کدام شاخص یک فرهنگ است؟ هنر های تصویری یعنی چه؟ بامداد امید صبا با دوبله این ...

مکتب‌های هنری: (فوویسم)

مکتب‌های هنری: (فوویسم)

جنبش فوویسم بین سال های 1898 تا 1908 در فرانسه شکل گرفت و از نخستین جنبش‌های پیشتاز هنری در قرن بیستم بود. کلمه‌ی ...

بحران‌های جمهوری

بحران‌های جمهوری

1
مکتب‌های هنری: (آرت دكو  [هنر تزئينی]  ــ  Art Deco)

مکتب‌های هنری: (آرت دكو [هنر تزئينی] ــ

2
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

3
هنر و صنایع دستی

هنر و صنایع دستی

4
مکتب‌های هنری: (فوویسم)

مکتب‌های هنری: (فوویسم)

5