آرشیو دسته‌بندی: ادبیات

نشر اشاره داستان‌نویسی نوین (مدرن) فارسی، نوزاد آزادی است، با آزادی تولد یافت و با آزادی گاه‌گاهی در جامعه ایرانی رشد…
ادامه مطلب

 گفت: اکنون ای دوست درخواست می‌کنی که آینه را به دست من ده تا ببینم. بهانه نمی‌توانم کردن، سخن ترا نمی‌توانم شکستن.…
ادامه مطلب