آرشیو دسته‌بندی: امیدصبا

موقعی که کودک بودید بانویی پیر به اسم مادام پیکار پرسشنامه‌ای به شما داد و از شما خواست که آنرا پر کنید.…
ادامه مطلب

تعداد معدودی از افراد به شکوهمندی فلاسفه بزرگ، در عشق ناکام بوده‌اند اگرچه ما خرد و دانش فلاسفه بزرگ را ستایش می‌کنیم،…
ادامه مطلب