آرشیو دسته‌بندی: امید صبا

🔸هنری میلر در آثار خود درباره مفاهیمی چون زندگی، انسان، جنگ، دوستی، میهن پرستی، خلقت، هنر، سرنوشت، خدا و مرگ بی پرده…
ادامه مطلب

آنا اخماتوا چراغها خاموشند . خندق سنگر ها در باغ خانه‌ها، یتیمان پطرزبورگ فرزندان منند در این زیر زمین نفس به سینه…
ادامه مطلب

آنا باترورث چشمه «هارمونی مهارتی ساده است که بر اساس قوانین و روش‌های تجربی که در طول تاریخ موسیقی تدوین شده‌اند و…
ادامه مطلب