آرشیو دسته‌بندی: امید صبا

آنا اخماتوا چراغها خاموشند . خندق سنگر ها در باغ خانه‌ها، یتیمان پطرزبورگ فرزندان منند در این زیر زمین نفس به سینه…
ادامه مطلب

آنا باترورث چشمه «هارمونی مهارتی ساده است که بر اساس قوانین و روش‌های تجربی که در طول تاریخ موسیقی تدوین شده‌اند و…
ادامه مطلب