آرشیو دسته‌بندی: بامداد امید

احد خدمات اجتماعی موسسه بامداد امید صبا امسال هم برای 1300 دانش آموز نیازمند لوازم التحریر و لوازم بهداشتی تهیه ودر زابل…
ادامه مطلب

سفرنامه  ریچارد گیبونز  / ترجمه امید شریفی انتشارات ایران‌شناسی فرار روستاییان بین‌راهی و غارت‌شدن روستایی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، در دوران…
ادامه مطلب

تبلیغات مارکسیتی و فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی به زبان فارسی شاید به درازای حکومت شوروی سابق است. از ابتدایی‌ترین آنها چاپ دیوان…
ادامه مطلب