آرشیو دسته‌بندی: فلسفه و هنر نومیدی

نویسنده: مصطفی رحیمی    /   نشر: امیرکبیر 📌 طرفداران «یأس فلسفی» به گمان خود چند سلاح قاطع در دست دارند: می‌گویند بشر…
ادامه مطلب