آرشیو دسته‌بندی: ژان پل سارتر

موقعی که کودک بودید بانویی پیر به اسم مادام پیکار پرسشنامه‌ای به شما داد و از شما خواست که آنرا پر کنید.…
ادامه مطلب