Search
Close this search box.
تازه ها
آيا حيوانات نيز سوگواري مي‌کنند؟
در سال 2018، یک اُورکا یا نهنگ قاتل به نام تالکوآ زایمان کرد اما ساعتی بعد فرزندش را ازدست داد. تالکوآ به مدت 17 روز مسافتی برابر با 1600 کیلومتر را در حالی شنا کرد که جسد او را روی بدن خود شناور نگهداشته بود. هر بار که جسم بی‌جانِ نهنگ کوچک، لیز می‌خورد و پایین می‌رفت، تالکوآ شیرجه می‌زد و آنرا دوباره بر پشت خود سوار می‌کرد. تالکوآ حتی پس از تجزیه جسد به این کار ادامه داد. چنین رفتاری قطعاٌ غیر عادی بود، زیرا الگوی غذا خوردن و سفر این نهنگ کاملاً تغییر کرده بود. اما آیا او واقعاً در حال عزاداری بود یا تنها گیج و سردرگم شده بود؟