Search
Close this search box.
تازه ها
اهداي بسته‌هاي حمايتي – مؤسسه بامداد اميد صبا (دفتر مرکزي – تهران) – عيد 1403
بني‌آدم اعضاي يکديگرند       که در آفرينش ز يک گوهرند بخش خدمات اجتماعی مؤسسه بامداد امید صبا در راستای حمایت از خانواده های تحت پوشش خصوصاً برای ایام عید نوروز بار دیگر اقدام به توزیع بسته های معیشتی (مرغ، روغن، برنج و …) و نیز کفش و لباس نموده است (برای 1600 محصل تحت پوشش در تهران ارومیه نهاوند زابل و زاهدان)