Search
Close this search box.
تازه ها
بررسی اجمالیِ رنسانس

رنسانس که نقطه آغاز آن ایتالیا بود، همه چیز را متحول کرد و برای سده‌ها به طول انجامید، دستاوردهای بزرگی را در هنر و علم به بار نشاند و شیوه‌ی تفکر مردم را تغییر داد…

[aparat id=”xF5zR” width=”full”]