Search
Close this search box.
تازه ها
بودا
مانند بودا، همه ما غافل از اینکه چه رنجی در جهان گسترده است به دنیا می‌آییم و این واقعیت را به‌طور کامل درک نمی‌کنیم که بدبختی، بیماری و مرگ به سراغ ما نیز خواهد آمد. با پشت سرگذاشتن سال‌ها، این واقعیت بر دوشمان سنگینی می‌کند…