Search
Close this search box.
تازه ها
تفکر انتقادی، روشی برای تفکر بهتر
تفکر انتقادی راهی برای مواجهه با مسئله است که به ما امکان می­‌دهد تا با دقت آن را تجزیه و تحلیل کنیم، زوایای پنهان آن مانند پیشداوری‌ها، سوگیری‌ها، و جانبداری‌های موجود در آن را شناسایی کنیم، و در آخر بهترین تصمیم ممکن را بگیریم…