Search
Close this search box.
تازه ها
حضور دانش آموزان دبستان گلها در کتابخانه بامداد امید صبا (شعبه زابل)
دانش آموزان به فعالیت‌هایِ کتابخوانی، نقاشی، بازی، آموزش، نمایش فیلم و آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی روز پرباری را رقم زدند. بازدید دانش آموزان در دی 1402 صورت گرفت.