Search
Close this search box.
تازه ها
حقوق بشر چیست و چرا اهمیت دارد؟
در درجه اول، این باور وجود دارد که همه‌ی ما به عنوان انسان با حقوق و آزادی‌های یکسان، متولد شدهایم. این باور در سال ،1948 توسط سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مکتوب و منتشر شد. بسیار جذاب به‌نظر می‌رسد اما بیایید ببینیم به چه معناست!…