Search
Close this search box.
تازه ها
دانه دارید؟ کافیست به آن سفید کننده، اسید یا سنباده بزنید.

آیا تاکنون فکر کرده اید که چگونه میتوان یک دانه را تبدیل به یک گیاه کرد؟ چه روش هایی برای این کار وجود دارد؟ فرض کنید جهان به پایان رسیده است و شما مانده اید باچند دانه ی گیاه . چه خواهید کرد ؟این گفتار با ترسیم یک وضعیت خیالی سعی دارد به شما یاد بدهد که چگونه دانه های با ارزش را به گیاهانی با ارزش تر تبدیل کنید.