Search
Close this search box.
تازه ها
رونمایی کتاب «ایدئولوژی، داو قدرت»

 

کتاب روشنفکران و سیاست در ایران، نوشته دکترمحمدتقی قزلسفلی با هدف نقد و آسیب‌شناسی جریان‌های روشنفکری در جهان و ایران به نگارش درآمده است

در این رونمایی، آقای قزلسفلی، آقای دکتر قدیر نصری (استاد دانشگاه خوارزمی تهران) و خانم نگین نوریان دهکردی (استاد دانشگاه در مشهد) مطالبی در باب کتاب ارائه خواهند کرد.