Search
Close this search box.
تازه ها
موسیقی و شعر

شعر و موسیقی از نمودهای پرارج فرهنگ ایرانند. این دو نمود پیوند پیچیده‌ای با زبان فارسی دارند که بنیان فرهنگ ایران بر آن استوار است. شعر با زبان و اندیشه ایرانیان پیوندی ناگسستنی دارد. در شعر پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته و زوایای ناشناخته آن تا حدی روشن‌ شده است. اما موسیقی ایرانی همچنان ناشناخته مانده است. آن‌گاه که آثار فردوسمطالعی و مولانا و سعدی و حافظ را می‌خوانیم، تصور می‌کنیم همه چیز را‌ به ‌کمال گفته‌اند و گفته دیگری نیست که بر آنها افزوده شود، اما آن‌گاه که به قطعه‌ای از موسیقی ایرانی گوش فرا می‌دهیم، بیشتر بر جنبه‌های آرام‌بخش آن تمرکز می‌کنیم و کمتر به محتوای اجتماعی، فرهنگی یا تاریخی‌اش می‌اندیشیم.

نوشته: محسن حجاریان    /   (مطالعات موزیکال 1)

چاپ اول: 1392   /   قطع: رقعی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 478   /   قیمت: 25000 تومان

موجودی: دارد

خرید این کتاب