Search
Close this search box.
تازه ها
ظهور و سقوط دیوار برلین

در شهر برلین، پایتخت آلمانِ پیش از جنگ، امور فوق‌العاده پیچیده بود. با وجود اینکه شهر به طور کامل در محدوده شرقی یعنی جمهوری دموکراتیک آلمان قرار داشت، اما براساس قراردادی که پس از جنگ امضا شد، نیروهای متفقین نیز اجازه اداره مشترک آن را بدست آوردند…

[aparat id=”S6pUF” width=”full”]