Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 19 – وجود و عدم

وجود و عدم نام کتابی است که به سال ۱۹۴۳ توسط ژان پل سارتر نوشته شده است. نویسنده در این کتاب مسایلی چون اراده، آزادی، و وجود انسان را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر سارتر مسئولیت، وجود و آزادی از مشخصه‌های بارز انسان است و قابل ستاندن از او نیستند…