Search
Close this search box.
تازه ها
قدم اول (Beginners)

مجموعه کتابهایی است در حوزه فلسفه، اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی با عناوینی از قبیل: سارتر، کامو،  کانت، جامعه‌شناسی، فمینیسم، فوکو و دکارت توسط  انتشارات Icon Books Ltd منتشر  و توسط انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه و توزیع شده است.

نویسندگان و مترجمین کتاب به همراه طراحان و نقاشان مطالب را به صورت مفهومی و ملموس‌تر به خواننده منتقل می‌کنند.

نام این کتاب‌ها از (Beginners) به (Introducing) تغییر یافت. تصور ناشر اولیه این بود که کاربرد این کتاب‌ها ساده کردن فلسفه است ولی بعد متوجه شدند ساده کردن به معنای ساده شدن نیست. حجم نوشته‌ها کمتر از تصاویر است یعنی مخاطب باید پیشینه ذهنی نسبت به مطالب داشته باشد  (مصاحبه مراد ثقفی از مدیران نشر شیرازه با روزنامه اعتماد).

برای آگاهی بیشتر به سایت WWW.SHIRAZEHKETAB.NET مراجعه نمائید.

ـ مجموعه قدم اول در کتابخانه امید صبا برای مراجعه‌کنندگانی که قصد آگاهی مجمل از موارد فوق را دارند در اختیار علاقمندان قرار دارد.