Search
Close this search box.
تازه ها
قرار داد نفت “امینی ـ پیچ “

فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر مجدداً رابطه با انگلیس را برقرار کرد و با آنکه ملی شدن صنعت نفت مورد قبول طرف‌های خارجی قرار گرفته بود دکتر امینی وزیر اقتصاد دولت زاهدی مذاکره با کنسرسیومی را آغاز کرد که متشکل از شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و هلندی و انگلیسی بود.و اکتشاف و فروش نفت را تحت عنوان پنجاه ـ پنجاه به این کنسرسیوم واگزار کرد.

این قرارداد به “امینی ـ پیچ “مشهور است.

محمد درخشش نماینده تهران در مجلس در مخالفت و رد  قرارداد هفت ساعت نطق کرد ولی مجلسیان در ۲۹ مهر ۱۳۳۳  بعد از مذاکرات فراوان با پنج رأی مخالف، قرارداد را تصویب کردند و  فروش و استخراج نفت ایران که از سال ۱۳۳۱ متوقف شده بود مجدداً راه اندازی شده و تا ۲۵ سال در اختیار این کنسرسیوم قرار گرفت.

این سخنرانی زوایای بسیاری از قرارداد های نفتی و تضیع حقوق ایران درآن  زمان ها را افشا می‌کند.

درخشش (متولد۱۲۹۵)  به جز نمایندگی مجلس در پی اعتصاب معلمان کشور و کشته شدن ابوالحسن خانعلی از معلمان در سال ۱۳۴۰ به وزارت فرهنگ منصوب شد. در دوره وزارت، اصلاحاتی در وضع فرهنگ  و آموزش و کارکنان آن ایجاد کرد و پس از آن از سیاست کناره‌گیری و ایران را ترک کرد.

و ی در سال ۱۳۸۴ در آمریکا درگذشت.

متن کامل کتاب به صورت pdf در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد   ?

                                                                              قرارداد نفت امینی ـ پیچ