Search
Close this search box.
تازه ها
معناي حقيقي ماکياوليسم
ممکن است هدف ماکیاولی نوشتن یک راهنما برای زمامداران ظالم بوده باشد، اما وی با به اشتراک گذاشتن آن، دست آنان را در برابر مردم تحت حاکمیتشان، رو کرده است. او با این کار فلسفه‌ی سیاسی را دچار تحولی عظیم کرد و پایه‌گذارِ اندیشه‌های هابز و متفکران آینده شد تا بتوانند به جای بررسی آرمان‌های از پیش تعریف شده‌ی حکمرانی، امور انسانی را بر اساس واقعیت‌های عینی مطالعه کنند…