Search
Close this search box.
تازه ها
نظریه رشد شناختی پیاژه
بررسی زیست حیوانات جزو اولین علائق پیاژه بود. وی اولین مقاله علمی خود را در مورد گنجشک‌ آلبینو (سپیدتن) در سال ۱۹۰۷، یعنی زمانی چاپ کرد که فقط ۱۱ سال داشت. در سال ۱۹۲۰ به کارآموزی و استاندارد کردن چند آزمون هوشی پرداخت. بعدها متوجه شد که کودکانِ کم سن‌تر پیوسته مرتکب خطاهایی می‌شوند که کودکان بزرگتر از آنها در امانند، پس به این نتیجه رسید که این دو گروه لزوماً متفاوت از یکدیگر می‌اندیشند و اینگونه بود که باقی عمر خود را به مطالعه‌ی رشد فکری کودکان اختصاص داد…