Search
Close this search box.
تازه ها
نقد مارکوزه

نظام سرمایه‌داری مدت‌هاست از اینکه یک نظام تولیدی از لحاظ اجتماعی پیش‌رونده و مترقی باشد، باز ایستاده و با وصف همه جلوه‌های ظاهری و عوام‌فریبانه تلاشی که برخلاف آن را نشان دهند، تبدیل به شکلی واپس‌گرا و ویرانگر از تولید اجتماعی شده است. نظامی که تقسیم جهان را به دو بخش متشکل از چند کشور بسیار پیشرفته صنعتی و تعداد بی‌شماری کشورهایی که حتی قادر نیستند خود را از ورطه اسفناک فقر فزاینده بیرون کشند، موجب شده است. با وجود این، سرنوشت همه ملت‌ها به طرز گریزناپذیری درهم بافته است. از این رو تحولی در بخشی از جهان بی‌تأثیر در دیگر بخش‌ها نیست. چشم‌اندازها حتی برای مرفه‌ترین کشورها بایستی در پرتو وضعیت کلی جهان مورد توجه قرار گیرد و اگر این‌گونه به آن‌ها نگریسته شود به راستی دورنمایی غم‌افزا و یأس‌آور در برابر دیدگان ماست.

 

قطع: رقعی

چاپ: 1392

قیمت: 120.000 تومان

خرید این کتاب