Search
Close this search box.
تازه ها
چرا ریاضیات تا این حد موجب اضطراب می‌شود؟
در جلسه‌ی امتحان ریاضی نشسته‌اید، حس می‌کنید ضربان قلبتان تندتر می‌زند، کف دستانتان عرق می‌کند، دلشوره می‌گیرید و تمرکز برایتان دشوار می‌شود. این پدیده که “اضطراب ریاضی” نام دارد، تجربه‌ایست مشترک میان اغلب انسانها…