Search
Close this search box.
تازه ها
چرا همه ما معتاد محسوب می‌شویم؟

در این گفتار توضیح می‌دهیم که معتاد کیست و این که شاید بدون آن که خود بدانیم معتاد باشیم!

برداشت غلط اما متداولی که از ماهیت اعتیاد وجود دارد تعداد زیادی از ما را از انگ اعتیاد در امان نگاه می‌دارد…

https://www.aparat.com/v/pOLVK