Search
Close this search box.
تازه ها
چرا گروه خونی اهمیت دارد؟

دانستن گروه خونی چه اهمیتی دارد؟

هنگام تزریق خون، دانستن گروه خونی هر فرد، امری حیاتی است. اگر افراد دارای گروه خونی A، خون گروه B را دریافت کنند و یا برعکس، آنتی‌بادی آنها آنتی‌ژن‌های بیگانه را پس زده و به آن‌ها حمله می‌کنند و این مسئله می‌تواند باعث لختگی خون شود…

[aparat id=”hyJ0P” width=”full”]