Search
Close this search box.
تازه ها
استدلال زبان خصوصی

تالیف غلامرضا حسین پور  /  نشر امیدصبا

فلسفه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی او از محورهای اساسی فلسفه موسوم به تحلیلی است. ویتگنشتاین با طرح استدلال زبان خصوصی در آثارش، به‌ویژه پژوهش‌های فلسفی، مهم‌ترین معرفت‌شناسی‌های پیش از خود – خصوصاً عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی – را به چالش می‌طلبد و بنیان آن‌ها را، در قالب مثال‌هایی ساده و انضمامی، مانند: درد، رنگ، ساعت، پل، قطار، فشارسنج، فریاد، صدا و … نقد و جرح می‌کند. درواقع ویتگنشتاین در استدلال‌هایی که علیه وجود زبان خصوصی اقامه می‌کند و اساساً در پی ابطال آن است، این برداشت را که ما معرفتی از مضامین آگاهی خودمان داریم که نزد ما ظاهراً خصوصی هستند، زیر تیغ نقادی می‌برد؛ مسئله‌ای که نزد اسلاف  او مفروض بود و بدیهی می‌نمود. فیلسوفان بسیاری در باب این استدلال قلم‌فرسایی کرده و در پی تبیین و ایضاح مقاصد واضع آن برآمده‌اند که این کتاب، شمه‌ای از آن خردورزی مبارک را که خود درواقع ترجمانی از نوشتار مفسران برجسته ویتگنشتاین در خصوص استدلال زبان خصوصی است، عرضه کرده است.

نوشته: غلامرضا حسین‌پور   /   (مطالعات فلسفی؛ 4)

چاپ اول: 1397/   قطع: رقعی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 208   /   قیمت: 210.000 تومان

موجودی: دارد

خرید این محصول