Search
Close this search box.
تازه ها
کدام رابطه عاطفی ماندگار است و کدام نیست؟
فرق است میان کسی که خواسته‌ی ما را برآورده نمی‌کند با کسی که به طور کل آن را نشنیده می‌گیرد. ماندن کنار کسی که با او علایق مشترک چندانی نداریم تا زمانی امکان‌پذیر است که علایق ما را نیز به رسمیت بشناسد و نشان دهد که از اهمیت آنها برای‌مان درک درستی دارد…