Search
Close this search box.
تازه ها
گزارش تصویری از مراحل کار پروژه ساخت مدرسه از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ تا پایان سال ۱۴۰۲
به منظور به ثمر رسیدن هدف توسعه آموزش و مدرسه سازی در مناطق محروم،طی رایزنی با اداره آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان همدان،موسسه خدمات اجتماعی ، فرهنگی و هنری بامداد امید صبا ساخت بنا ۶ کلاسه روستای بیان شهرستان نهاوند با مساحت ۸۰۰ متر را در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ با تقبل کلیه هزینه ها به عهده گرفت..