امر واقع لاکانی
کتاب امر واقع لاکانی تلويزيون نمونه‌ای عالي از ابژه جذاب و فراگير است. تفسير پست‌مدرنيستي از تلويزيون به ما گوشزد می‌کند: شما فكر می‌كنيد تلويزيون يك پديده آشناست كه مخاطب عام و فراگيرش در دريافت پيام آن هيچ مشكلي ندارند، در حالي كه در پس پشت چنين پديده آشنايي، می‌توان مفاهيمی از لاكان را كشف كرد كه بدون آگاهي از اين مفاهيم، از دريافت ساز و كار تلويزيون عاجز می‌مانيم. نوع نگاه ژيژك از صورت وضعيت، به سمت تفسير آن است. تفسير پست‌مدرنيستي از خود پديده‌ها شروع تا جایي كه با يك آشنايي‌زدايي از اين پديده‌های به ظاهر آشنا مواجه می‌شويم. كار ژيژك در اين كنفرانس نه بررسي مفاهيم لاكاني با ارجاع به پديده تلويزيون، بلكه «غريبه‌گرداني» محتواي دم دستي و پيش‌پاافتاده پديده‌ای چون تلويزيون است. قطع: جیبی چاپ: 1390

ناموجود

3,200 تومان

ناموجود

توضیحات

کتاب امر واقع لاکانی
تلويزيون نمونه‌ای عالي از ابژه جذاب و فراگير است. تفسير پست‌مدرنيستي از تلويزيون به ما گوشزد می‌کند: شما فكر می‌كنيد تلويزيون يك پديده آشناست كه مخاطب عام و فراگيرش در دريافت پيام آن هيچ مشكلي ندارند، در حالي كه در پس پشت چنين پديده آشنايي، می‌توان مفاهيمی از لاكان را كشف كرد كه بدون آگاهي از اين مفاهيم، از دريافت ساز و كار تلويزيون عاجز می‌مانيم. نوع نگاه ژيژك از صورت وضعيت، به سمت تفسير آن است. تفسير پست‌مدرنيستي از خود پديده‌ها شروع تا جایي كه با يك آشنايي‌زدايي از اين پديده‌های به ظاهر آشنا مواجه می‌شويم. كار ژيژك در اين كنفرانس نه بررسي مفاهيم لاكاني با ارجاع به پديده تلويزيون، بلكه «غريبه‌گرداني» محتواي دم دستي و پيش‌پاافتاده پديده‌ای چون تلويزيون است

توضیحات تکمیلی

ناشر

امیدصبا

مترجم

مهدی سلیمی

اشتراک گذاری
امتیاز دهید
5/5