تاریخ اندیشه سیاسی غرب

مطالعه تاریخ اندیشه‌ها می‌تواند در دست‌یابی انسان به «آزادی» مفید باشد. «تا وقتی ما در این توهم بسر می‌بریم که اندیشه‌های رایج در دوران ما و کشور ما و فقط در طبقه سیاسی ما مطلق و معتبرند، به معنای واقعی آزاد نخواهیم بود». این موضوع به ما گوشزد می‌کند، مادام که در زندان زمانه و عقل محصور و محدود خود حبس می‌شویم و از تجربه فکر دیگران که از طریق مطالعه اندیشه‌ها به‌دست می‌آید، جدا بیفتیم، نمی‌توانیم خود را آزاد بشماریم. برای دست‌یابی به آزادی مواجهه با این واقعیت ضروری است که اندیشه‌ها در زمان و مکان اعتبار دارند و پیوسته دستخوش دگرگونی اند. بنابراین ما باید از حدود چنین معرفتی درباره نسبیت تاریخی فراتر رویم و جهان‌بینی و عقاید نسل‌های گذشته را بازشناسیم. قطع: رقعی چاپ: 1392

موجودی : 21 عدد

72,000 تومان

توضیحات

مطالعه تاریخ سیاسی اندیشه‌ها می‌تواند در دست‌یابی انسان به «آزادی» مفید باشد. «تا وقتی ما در این توهم بسر می‌بریم که اندیشه‌های رایج در دوران ما و کشور ما و فقط در طبقه سیاسی ما مطلق و معتبرند، به معنای واقعی آزاد نخواهیم بود». این موضوع به ما گوشزد می‌کند، مادام که در زندان زمانه و عقل محصور و محدود خود حبس می‌شویم و از تجربه فکر دیگران که از طریق مطالعه اندیشه‌ها به‌دست می‌آید، جدا بیفتیم، نمی‌توانیم خود را آزاد بشماریم. برای دست‌یابی به آزادی مواجهه با این واقعیت ضروری است که اندیشه‌ها در زمان و مکان اعتبار دارند و پیوسته دستخوش دگرگونی­ اند. بنابراین ما باید از حدود چنین معرفتی درباره نسبیت تاریخی فراتر رویم و جهان‌بینی و عقاید نسل‌های گذشته را بازشناسیم.

توضیحات تکمیلی

ناشر

امیدصبا

نویسنده

آمنه میرخوشخو, محمدتقی قزلسفلی

اشتراک گذاری
امتیاز دهید
5/5