شعر و موسیقی

شعر و موسیقی از نمودهای پرارج فرهنگ ایرانند. این دو نمود پیوند پیچیده‌ای با زبان فارسی دارند که بنیان فرهنگ ایران بر آن استوار است. شعر با زبان و اندیشه ایرانیان پیوندی ناگسستنی دارد. در شعر پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته و زوایای ناشناخته آن تا حدی روشن‌ شده است. اما موسیقی ایرانی همچنان ناشناخته مانده است. آن‌گاه که آثار فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ را می‌خوانیم، تصور می‌کنیم همه چیز را‌ به ‌کمال گفته‌اند و گفته دیگری نیست که بر آنها افزوده شود، اما آن‌گاه که به قطعه‌ای از موسیقی ایرانی گوش فرا می‌دهیم، بیشتر بر جنبه‌های آرام‌بخش آن تمرکز می‌کنیم و کمتر به محتوای اجتماعی، فرهنگی یا تاریخی‌اش می‌اندیشیم.

ناموجود

62,000 تومان

ناموجود

توضیحات

شعر و موسیقی از نمودهای پرارج فرهنگ ایرانند. این دو نمود پیوند پیچیده‌ای با زبان فارسی دارند که بنیان فرهنگ ایران بر آن استوار است. شعر با زبان و اندیشه ایرانیان پیوندی ناگسستنی دارد. در شعر پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته و زوایای ناشناخته آن تا حدی روشن‌ شده است. اما موسیقی ایرانی همچنان ناشناخته مانده است. آن‌گاه که آثار فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ را می‌خوانیم، تصور می‌کنیم همه چیز را‌ به ‌کمال گفته‌اند و گفته دیگری نیست که بر آنها افزوده شود، اما آن‌گاه که به قطعه‌ای از موسیقی ایرانی گوش فرا می‌دهیم، بیشتر بر جنبه‌های آرام‌بخش آن تمرکز می‌کنیم و کمتر به محتوای اجتماعی، فرهنگی یا تاریخی‌اش می‌اندیشیم.

 چاپ اول: 1392

توضیحات تکمیلی

ناشر

امیدصبا

نویسنده

محسن حجاریان

اشتراک گذاری
امتیاز دهید
5/5