پایان مدرنیته
در چارچوب طبقه متوسط، درست در وسط این طبقه، است که زندگی روزمره مدرن برساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. این جایی است به یک مدل بدل می‌شود؛ با آغاز از این جایگاه، به بالا و پایین منتشر می‌شود. پیشتر، مدل‌ها و شیوه‌ها از آریستوکراسی و یا بورژوازی کلان در عصر زیبا نشئت می‌گرفت. در مقطعی که دوران مدرن محسوب می‌شود، طبقه متوسط قوانین‌اش را تحمیل می‌کرد. بدون گفتن اینکه این قانون عمومیت نیافته و نمی‌تواند به کلیت معادل با سازش‌های تاریخی میان آریستوکراسی رو به زوال و بورژوازی رو به رشد در قرن هجدهم، به راه خود ادامه می‌دهد. قطع: جیبی چاپ: 1390

ناموجود

3,000 تومان

ناموجود

توضیحات

درکتاب پایان مدرنیته چارچوب طبقه متوسط، درست در وسط این طبقه، است که زندگی روزمره مدرن برساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. این جایی است به یک مدل بدل می‌شود؛ با آغاز از این جایگاه، به بالا و پایین منتشر می‌شود. پیشتر، مدل‌ها و شیوه‌ها از آریستوکراسی و یا بورژوازی کلان در عصر زیبا نشئت می‌گرفت. در مقطعی که دوران مدرن محسوب می‌شود، طبقه متوسط قوانین‌اش را تحمیل می‌کرد. بدون گفتن اینکه این قانون عمومیت نیافته و نمی‌تواند به کلیت معادل با سازش‌های تاریخی میان آریستوکراسی رو به زوال و بورژوازی رو به رشد در قرن هجدهم، به راه خود ادامه می‌دهد.

توضیحات تکمیلی

ناشر

امیدصبا

مترجم

امیرهوشنگ افتخاری راد, صبا سعادت نیاکی

اشتراک گذاری
امتیاز دهید
5/5